Om Adrem Advokat

Siden vi er et nyetablert advokatkontor i vekst med jevn pågang av oppdrag, ønsker vi oss 2-3 faglig dyktige og engasjerte kollegaer, helst med egen portefølje, som kan være med oss og utvikle kontoret videre. Andre tilknytningsformer kan også vurderes.

Henvendelser med CV og attester, og/eller spørsmål kan sendes til vår e-post adresse:

adrem@adremadvokat.no

Adrem Advokat har som målsetting å kunne levere kvalitetstjenester i tett samarbeid med klientene, der våre kjerneverdier som rettferdighet, trygghet og tjenestevillighet står i fokus.

Vi ser også verdien av samarbeid mellom ulike faggrupper som en styrke for klientene. Revisorer, økonomer, regnskapskyndige og andre grupper som teknisk fagkyndige, er viktige medspillere på laget for å oppnå et best mulig resultat for klienten. Vi har derfor knyttet til oss fagkompetanse som koples inn ettersom behovet oppstår.

Hos oss står klienten i sentrum. Vi arbeider lokalt, og skal fortsatt leve videre etter at tvisten er overstått. Dette gjelder både ved rådgivningsoppdrag, prosedyre og ved styrerepresentasjon.

“Vi søker enkle svar på kompliserte utfordringer gjennom tett oppfølging og engasjement”

Vi er medlemmer av:
– Den Norske Advokatforening og Norges Juristforbund
– United Tax Network
– Asker Næringsråd